Kutsume Endiseid Rahvatantsijaid / Calling Former Folk Dancers

Kutsume kõiki rahvatantsijaid, üksikuid ja endisi.

Tuleme siit nurgast ja sealt nurgast, keskpõrandale kokku!

Kui Sa oled varem rahvatantsinud, kuid nüüd enam ei tantsi, oled oodatud!
Kui Sa praegust tantsid rühmas, kuid ülejäänud rühm ei tule Portlandi, oled oodatud!
Paarilist ei ole vaja – moodustame paarid kohapeal!

2019 Lääneranniku Eesti Päevade Tantsupeo lõpuosa on just mõeldud kõikide rahvatantsijate kaasatantsimiseks. Tule ja naudi enamus kava publikust, siis tule tantsupõrandale ja tantsi kaasa viimased ühistantsud.

Tantsud on:

  1. Oige ja vasemba
  2. Tuljak – Sul on kaks võimalust.
   1. Kui Sa soovid Tuljakut tantsida, tore!
   2. Kui Sa ei soovi, ehk ei mäleta Tuljakut, siis on lihtne liikumine mis toimub keset põrandat. Siin on kolm liikumist, selles järjekorras – #1, #2, #3, #2, #1
  3. Perekonna valss

Tantsupidu toimub reedel, 2. augusti peale lõunat. Ootame Sind hommikul kell 9:00 lühikese tantsuproovile. Palun harjuta enne sammud kodus läbi, sest meil ei ole aega tantse õppida tantsuproovil. Sel hommikul ainult võtame tantsud korra läbi ja paneme kava kokku.

Palun too kodust kaasa rahvariided.

Palun teata Liina Teosele (liina.teose @ gmail.com) kui soovid tantsida. Nii saame arvestada kui palju põranda pinda on vaja.

Tunneme rõõmu koostantsimest! Ootame Sind meiega koos tantsima!


All folk dancers are invited!

Entire groups, single dancers or former dancers: come dance with us!

If you have folk danced, but don’t dance anymore, we are waiting for you!
If you dance in a group now, but the entire group isn’t coming to Portland, we are waiting for you!
You don’t need to come with a partner – we will partner-up on the spot!

The grand finale of the folk dance concert at the 2019 West Coast Estonian Days is meant for the participation of all present and former dancers. Come and enjoy watching most of the performance from the audience. Then come onto the dance floor and dance the final dances with us.

The dances are:

 1. Oige ja vasemba
 2. Tuljak – You have two choices:
  1. If you would like to dance Tuljak, wonderful!
  2. If you would rather not dance Tuljak, or don’t remember the steps, then we have a simple choreography which you will dance in the middle of the dance floor while other dancers are dancing around you. This has three movements, in this order – #1, #2, #3, #2, #1
 3. Perekonna valss

The folk dance concert will be in the afternoon of Friday, August 2. We look forward to seeing you at 9:00am on August 2 for a short rehearsal. Please practice the steps at home before you come since we will not have time to learn the dances that morning. We can only run through the dances once while we put the program together.

Please bring your folk costume from home.

Please let Liina Teose (liina.teose @ gmail.com) know if you can dance with us. This way we will know how large a dance floor we need.

Let’s enjoy dancing together! We would truly love to have you dance with us!