Esinejad ja Kutsutud Külalised / Performers and Invited Guests

Teater Varius / Theatre Varius

Teater Varius loodi aastal 1987. Aegade jooksul on Variusega liitunud mitmed Rahvusooperi “ESTONIA: solistid ja muusika osakaal lavastustes aina suurenes.  Nüüd lisaks etendustele, saime anda ka kontsertkavu.

Portlandi toome muusikalise lavastuse “Lõbusad Estoonlased”, mis räägib “ESTONIA teatri algusaastatest, kus tegelasteks on legendaarsed teatrimehed Paul Pinna, Alfred Sällik, Benno Hansen, Gustav Avesson ja särtsakas Lully. 

Plaanis on vaatajad rõõmustada ka kontsertkavadega.  Kuulda saab laule erinevatest lavastustest – siin on duette ooperitest, operettidest muusikalidest, ajastu lööklauludest. Me ei unusta Portlandi elanud lauljat Eedo Karrisood, keda kutsuti Eesti Carusoks (esitaja Urmas Põldma) ja võrratut kupletisti Olaf Kopvillemit (Peeter Kaljumäe esituses).

Varius teatri looja, tekstide autor ja lavastaja on Heidi Sarapuu, kes on teatrit juhtinud üle 30 aasta ja pälvinud mitmeid kõrgeid autasusid.  Seekord on laval ja lava taga kümme Variuse liiget, kes ootavad põnevusega kohtumist oma uute sõpradega!


Theater Varius was founded in 1987. Through the years, many soloists from the Estonian National Opera have joined the theatre.

Theater Varius will delight us with two performances, a musical play “Lõbusad Estoonlased”, which is about the first years of the ESTONIA theater. They will also perform a musical concert in which we will hear duets from operas, operettas and popular songs of years past

Savijalakesed

Savijalakesed on Tallinna Tehnikakõrgkooli rahvatantsurühm ja noorte aktiivne seltskond, kellele meeldib tantsida ja oma tantsuga paljudele inimestele ning iseendile rõõmu valmistada.

Savijalakesed sai alguse 1967 aastal Helmi Elisabet Elleri eestvedamisel. Alates 1982. aastast on Piret Lett rühma kunstiline juht ja tantsuõpetaja ning teda abistavad treenerite ning tantsuõpetajatena Kaja Naarits, Kristiina Vilipõld ja Mait Pinsel.

Savijalakesed on aastate jooksul võitnud mitmeid auhindu. Kõige hilisem auhind tuli eelmisel aastal. Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts teatas, et seoses etendusega “Maa igatsus” nad pälvisid ERRSi aastatunnustuse “Aasta Kollektiiv 2018” nimega “Lokulaud 2018”.

Savijalakese on osa võtnud Eesti üldlaulu- ja tantsupidudest, noorte laulu- ja tantsupidudest ning üliõpilaste laulu- ja tantsupidudest Gaudeamus; on tantsinud Eesti külades ja linnades, aga samuti Soomes, Venemaal, Rootsis, Taanis, Türgis, Leedus, Lätis, Saksamaal, Inglismaal, Ameerika Ühendriikides, Makedoonias, Prantsusmaal, Hispaanias;

Sel hooajal tantsib ligi 80 tantsijat, kelle hulgas on erineva tantsukogemusega noori, nii algajaid tudengeid kui ka pika tantsustaažiga vilistlasi. Savijalakesed tulevad kahekümnekesi Portlandi.


Savijalakesed is the folk dance ensemble of Tallinna Tehnikakõrgkool -TTK University of Applied Sciences. They enjoy dancing and making others happy with their dance.

The troupe was founded in 1967.  Piret Lett has been the director since 1982 and her assistants are Kaja Naarits, Kristiina Vilipõld and  Mait Pinsel.

The ensemble has gained awards at different competitions. The latest and probably one of the most valuable award so far came just 2018 when Estonian Folk Dance and Folk Music Association (ERRS) nominated the most outstanding players in the field. Savijalakesed gained award of the year in executive as well as creative category and was entitled „Collective of the year 2018”.

The ensemble has danced in Estonian villages and towns, as well as in international festivals and events in Finland, Russian Federation, Sweden, Denmark, Turkey, Lithuania, Latvia, Germany, United Kingdom, USA, Makedonia, France, Spain and Italy. Savijalakesed visited Portland for the first time in 1997 when participating in the Portland Rose Festival. This year, 20 members of the dance ensemble will participate in the 34th West Coast Estonian Days.

“Kilplased” – Vancouver

Kilplased on alates 1995. aastast Vancouveri ametlik tantsurühm. See elav ja rõõmus tantsurühm koosneb inimestest vanuses 19 kuni 48 eluaastat. Mis iganes need inimesed kõik kokku tõi, sõprussidemed on see mis neid nüüd iga nädal uuesti kokku toob.

Kilplased harjutavad kord nädalas ja esinevad mitmetel üritustel läbi aasta. Lisaks Vancouveri Eesti seltsile on nad esinenud ka Lääneranniku Eesti Päevadel, ülemaailmsel ESTO festivalil ja neljal tantsupeol Eestis.


Kilplased has been an official dance group within the Vancouver community since the summer of 1995. This lively and spirited group of dancers is comprised of a wide mix of backgrounds. Whatever it may be that brought everyone to the group, it is the friendships formed that keep them coming together every week.

Kilplased practice once a week and perform at several community events throughout the year. They have performed at numerous West Coast Estonian festivals, worldwide ESTOs, and at four Tantsupidus in Estonia.

“Tuhandest Tuulest” – Seattle

Oleme “tuhandest tuulest” tulnud kokku Seattlesse. Mis hoiab meid koos on armastus Eesti tantsu ja muusika vastu. Me tantsime, lõbutseme ja tutvustame Eestimaad Ameeriklastele.


We are “from the Thousands Wind” as we have arrived to Seattle from all corners of earth. What has brought us together is our love for Estonian dance and music. We dance, we have fun and we try to introduce it to the world.

“Tulehoidjad” – Portland

Tulehoidjate rühm sai alguse 1950 aastal ja on pidevalt tantsinud 69 aastat! Nende aastate jooksul on üle 200 tantsija Tulehoidjates tantsinud. Rühm on tantsinud mitmetel Lääneranniku Eesti Päevadel, ESTOdel, Üldtantsupidudel Tallinnas ja Portlandi Rooside Festivalidel. Tulehoidjate rühmas tantsivad juba neljanda generatsiooni lapsed.


Tulehoidjad was founded in 1950 and has been in continual existence for 69 years. Over 200 dancers have danced in the troupe over the years. We have traveled extensively and performed at many West Coast Estonian Festivals, at ESTO festivals in Canada, Sweden and Australia, at many Tantsupidus in Estonia and many Portland Rose Festivals. The children’s troupe includes the fourth generation of dancers.

Praost Mart Salumäe

Praost Mart Salumäe sündis Tallinnas 13.03.1963 ja kasvas üles EELK Kuusalu koguduse ajaloolises pastoraadis ja kirikuõpetaja lasterikkas peres. Selle pere kolmes põlvkonnas on kokku 6 vaimulikku ja 5 kirikumuusikut.

Mart Salumäe asus õppima EELK Usuteaduse Instituudis 1981.a.  Alates 1985.a. teenis EELK Saarte praostkonnas Püha, Mustjala ja Muhu kogudusi. 1991.a. asus teenima EELK Viljandi Pauluse kogudust, on selle kõrvalt olnud EELK Diakooniakeskuse juhataja, Helsinki eestikeelse koguduse töö vaimulik, haiglakaplan ning Viljandi linnavolikogu liige.

Alates 2011.a. teenib EELK Toronto Peetri kogudust ning on EELK Põhja-Ameerika praostkonna praost alates 2017.


The Dean Mart Salumäe was born in Tallinn, Estonia on March 3, 1963 and raised within the Estonian Evangelical Lutheran Church (EELC) of Kuusalu in a large, religious family.  Within three generations, this family produced 6 clergymen and 5 church musicians.
Mart Salumäe began his studies at the EELC Institute of Religious Studies in 1981.  In 1985, he served the EELC mission districts of Püha, Mustjala, and Muhu congregations in the Saarte region.  In 1991, he served the EELC Viljandi Pauluse congregation.  He also served as a director of the EELC Deacon Center, a clergyman of the Helsinki Estonian congregation, a chaplain of a hospital, and member of the city council of Viljandi.​
As of 2011, Mart Salumäe began serving the EELC Saint Peter’s congregation in Toronto, and in 2017, he became the Dean of the EELC North American synod.​

Rotalia Meeskoor

Korporatsioon Rotalia liikmed moodustasid 2015 kevadel meeskoori. Koori kuuluvad vaid korporatsioon Rotalia liikmed – üliõpilased ja vilistlased, kelle siht on aidata kaasa Eesti koorimuusika traditsiooni edasi kandmisele ning levitamisele nii Eestis kui ka kaugemal. Koori nimekirjas on 43 meest, vanuses 19 kuni 57 a. Liikmed on enamalt jaolt harrastajad, kuid osaleb ka professionaalseid koorimuusikuid. Ühena noorimatest omasugustest kuulume Eesti Meestelaulu Seltsi liikmeskonda ning on esindatud ka Seltsi juhatuses (Rotalia vilistlane Meelis Toom). Koori ridades on ka pillimehi, kes lisavad esinemistele värvi või mängivad rahvalikku tantsumuusikat. Koorijuhte on kolm: Tallinnas oma ala tõusvad tähed Mariliis Kreintaal ning Roland Viilukas ja Tartus juhatab vägesid kogenud Lauri Breede. Alates asutamisest on meeskoor osa võtnud kõigist laulupidudest ning esinenud nii Eestis kui ka väljaspool. Repertuaari kuuluvad lisaks klassikalistele eesti meeskoorilauludele ka tudengilaulud, millest osad on meeskoorile seadnud meie oma koorijuht, Roland Viilukas.


The Rotalia men’s choir was founded in 2015 by the members of the fraternity Rotalia. Their 43-member choir belongs to the Estonian Men’s Choir Association and is one of the youngest of them. Within the choir group are also instrumentalists which add color to their performances especially when performing folk dance music. Their choir has two very talented conductors in Tallinn: Mariliis Kreintaal and Roland Viilukas. Also, the experienced, well-known conductor Lauri Breede is in Tartu. From the beginning, Rotalia’s choir has sung in national song festivals in Estonia and has held concerts abroad. The choir performs songs from Estonian composers written for men’s choir, and songs written for the faculty. Some of the songs have been arranged by Roland Viilukas.

Unistus

Palju hääli….Üks Unistus.

Kammerkoor Unistus loodi 1999. aastal dirigent Lonnie Cline poolt. Läbi erinevate muusikaliikide ning laulu jagavad koori noored lauljad ideed rahumeelselst ja harmoonilisest maailmast.

 Lonnie Cline puutus eesti koorimuusikaga kokku 1990 aastate alguses ning armus sellesse silmapilkselt. Muusikaproffessori ja koori dirigendina Clackamas Community Ülikoolis on Cline süstinud armastust ning teadmisi eesti koorimuusikast tuhandetele noortele üliōpilastele. Koos  oma kammerkoori Unistus lauljatega on Cline jaganud filmi Laulev Revolutsioon lugu ning inspiratsiooni kōikjal kus nad on esinenud.

Kammerkoor Unistus on laulnud kolmel üldlaulupeol Tallinnas, aastal 2000 ESTO-l Torontos, üheteistkümnel Lääneranniku Eesti Päevadel, iga-aastastel Eesti iseseisvuse aastapäevadel Portlandis ning arvukatel kultuurivahetuse kontsertreisidel.

 Aastal 2019 on Unistuse lauljatel suur au laulda Eesti juubelilaulupeol Tallinnas ning Lääneranniku Eesti Päevadel Portlandis.


Many voices… One dream.

Unistus Chamber Choir was founded in 1999 by Lonnie Cline, Conductor and Artistic Director. The choir is a select choral ensemble of musicians bound together by their commitment to promoting peace, love and harmony through the performance of various styles of music.

Cline heard Estonian choral music for the first time in the early 1990’s, and instantly fell in love with it. He was then the first full-time choral director at Oregon’s Clackamas Community College. In 1999 he founded the now internationally recognized Unistus Chamber Choir.  And ever since, Lonnie Cline has been forging lasting ties between Oregon and Estonia, instilling thousands of singers with the beauty and joy of Estonian choral music, and spreading Estonia’s Singing Revolution story to ever broader audiences.

Over the years, Unistus has performed at three Song Festivals in Tallinn, the 2000 ESTO in Toronto, 11 West Coast Estonian Days festivals, 22 Estonian Independence Day celebrations in Portland, and participated in cultural exchange tours.   It is an honor and privilege for Unistus Chamber Choir to be included in Laulupidu 2019 in Tallinn and in LEP 2019 in Portland.