2019 a. Juhatus / 2019 Board of Directors

LEP2019 Juhatus

LEP-i 2019 a. Juhatus

2019 LEP Board of Directors

Küllike Carroll
Maarika Krumhansl
Kalle Merilo – President / esimees
Triina Merilo
Alar Mirka
Adam Paris
Mark Petersen
Kalev Sepp – Vice President / abiesimees
Mati Sööt
Erik Teose – Treasurer / laekur