LEP-I 2019 A. JUHATUS / 2019 LEP BOARD OF DIRECTORS

LEP2019 Juhatus


Kalle Merilo – President / esimees

Kalev Sepp – Vice President / abiesimees

Erik Teose – Treasurer / laekur

Küllike Carroll

Maarika Krumhansl

Triina Merilo

Alar Mirka

Mark Petersen

Mati Sööt

Toimkond / Team

Helve Kalmann, Marika Keister, Kati Tamm- Parik, Valdek Parik, Irja Orav, Elo Saar- Petersen, Ingmar ja Krista Saul, Janne Sepp, Aldeane Sööt, Liina Teose