EOLL-i Kodukord / ELWC Bylaws

2017a. LEP-i EOLL-i üldkogu koosolekul tehti muudatusi EOLL-i Kodukorda. Uuendatud kodukorda saad vaadata siit lingilt.

EOLL-Kodukord


 

The ELWC Bylaws were amended at the EOLL general meeting during LALEP2017. The updated Bylaws are available from the following link.

EOLL-ByLaws

 

THE ESTONIAN LEAGUE OF THE WEST COAST (EOLL) IS AN IRS 501(C)(4) ORGANIZATION.